Pożegnanie klas III - 25 kwietnia

godz. 11.00 - msza święta w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli

godz. 12.00 - uroczystość w auli liceum

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów wraz z rodzicami.

Oferta edukacyjna
Nowe klasy w roku szkolnym 2014/2015
 
006KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNAparagraf
 • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia
 • przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, prawnych, dziennikarskich, lingwistycznych , itp.
 • przedmiotem uzupełniającym jest edukacja prawna
 • rozszerzeniem przedmiotu wiedza o kulturze będzie edukacja filmowa
 • zajęcia Business English
 
 
 linia-z-bomba
 bhKLASA MEDYCZNO-POŻARNICZAstrazak-z-czerwonym-kaskiem
(KLASA MUNDUROWA)
 • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji : język polski, język angielski,matematyka,biologia
 • przygotowuje do studiów na kierunkach biologicznych, medycznych (w tym ratownictwo medyczne,analityka medyczna, rehabilitacja) lub w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Szkole Aspirantów PSP, itp.
 • klasa zostanie podzielona na dwie grupy:
 1. grupa biologiczo-chemiczna z przedmiotem uzupełniającym ratownictwo medyczne
 2. grupa pożarnicza z przedmiotem uzupełniającym pożarnictwo
 • dla chętnych uczniów bezpłatne umundurowanie
 • patronat nad nową klasą sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,  Oddział Powiatowy ZOSP RP i Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
 • zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z Państwowej Straży Pożarnej i ekspertów ratownictwa medycznego
 • część zajęć z ratownictwa medycznego i pożarnictwa będzie odbywać się  na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie
 • w ramach zajęć odbędą się : kurs strażaka szeregowca oraz kurs pierwszej pomocy (wymagania konieczne przy rekrutacji do pracy w PSP)
 • przygotowanie do testów sprawności fizycznej zgodnie z wymogami egazaminu sprawnościowego do szkół pożarniczych
 • dla uczniów tej klasy zostanie zorganizowany specjalistyczny  obóz szkoleniowy
 
 
strzalki090KLASA POLITECHNICZNA O UKIERUNKOWANIU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGOimages
 • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji : język polski, język angielski, matematyka,geografia
 • klasa powstała w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Nakle oraz Szkołą  Jazdy "Jowisz"
 • przygotowuje do studiów na kierunkach technicznych
 • program nauczania zostanie wzbogacony o zajęcia z teoretycznej części kursu prawa jazdy kategorii B
 • program nauczania uzupełniony został o elementy prewencji , organizacji ruchu drogowego i elementy prawa (m.in. odpowiedzialność karna nieletnich)
 • część praktyczna kursu prawa jazdy realizowana będzie (dla chętnych) po obniżonych kosztach (mniej o 30% obecnej ceny)
 • dla chętnych uczniów koło matematyczne z wykładowym językiem angielskim
 • zajęcia uzupełniające prowadzone będą także przez policjantów KPP w Nakle nad Notecią
 • uczniowie będą mieli możliwość udziału w zajęciach w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą realizowane 
w zespołach międzyklasowych od II klasy.
Do wyboru : matematyka, język polski, biologia, chemia lub   fizyka, geografia,
historia lub wos.
 
 
 
 
flagapl"10 lat Polski w Unii Europejskiej"flaga ue

To tytuł projektu realizowanego przez Szkolne Kluby Europejskie Szubina.
Jego  celem jest świętowanie 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w Eurowyborach.
29 kwietnia odbędzie się w Szubinie przemarsz i festyn na rynku.
Wezmą  w nim udział szubińskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Program imprezy:
-12.15 zbiórka na placu przy ul. Bema i przemarsz ulicami Bema, Ogrodową, 3- Maja, Kościuszki w kierunku Rynku
-Festyn na rynku: odśpiewanie hymnów Polski i UE
-okolicznościowe przemówienia
- wystrzały armatnie
-występy artystyczne: Pałuczaczki z Przedszkola nr 2 i Grupa taneczna z Gimnazjum nr 2
-Teatr Meandry z Liceum Ogólnokształcącego
- gość specjalny - zespół Ted Nemeth z Łodzi
 
Na rynku staną również ciekawe stoiska m.in.stoisko informacji o Uni Europejskiej.
ZAPRASZAMY   DO   UDZIAŁU !