Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września o godz. 10.00

(msza święta w kościele św.Andrzeja Boboli  , a następnie spotkanie w auli liceum).

 

Poprawkowy egzamin maturalny  odbędzie się

25 sierpnia (ustny) i 26 sierpnia (pisemny) o godz.9.00.

 

Egzaminy poprawkowe odbędą się 27 i 28 sierpnia o godz.9.00. 

wakacje1

3

 

Lista podręczników na rok szkolny 2014/2015


Do 22 sierpnia w sekretariacie szkoły można składać wnioski o dofinansowanie na zakup podręczników

"Wyprawka 2015".Teatr Meandry  na wakacjach!

wicbork1

Oferta edukacyjna
Nowe klasy w roku szkolnym 2014/2015
 
006KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNAparagraf
 • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia
 • przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, prawnych, dziennikarskich, lingwistycznych , itp.
 • przedmiotem uzupełniającym jest edukacja prawna
 • rozszerzeniem przedmiotu wiedza o kulturze będzie edukacja filmowa
 • zajęcia Business English
 
 
 linia-z-bomba
 bhKLASA MEDYCZNO-POŻARNICZAstrazak-z-czerwonym-kaskiem
(KLASA MUNDUROWA)
 • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji : język polski, język angielski,matematyka,biologia
 • przygotowuje do studiów na kierunkach biologicznych, medycznych (w tym ratownictwo medyczne,analityka medyczna, rehabilitacja) lub w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Szkole Aspirantów PSP, itp.
 • klasa zostanie podzielona na dwie grupy:
 1. grupa biologiczo-chemiczna z przedmiotem uzupełniającym ratownictwo medyczne
 2. grupa pożarnicza z przedmiotem uzupełniającym pożarnictwo
 • dla chętnych uczniów bezpłatne umundurowanie
 • patronat nad nową klasą sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,  Oddział Powiatowy ZOSP RP i Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
 • zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z Państwowej Straży Pożarnej i ekspertów ratownictwa medycznego
 • część zajęć z ratownictwa medycznego i pożarnictwa będzie odbywać się  na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie
 • w ramach zajęć odbędą się : kurs strażaka szeregowca oraz kurs pierwszej pomocy (wymagania konieczne przy rekrutacji do pracy w PSP)
 • przygotowanie do testów sprawności fizycznej zgodnie z wymogami egazaminu sprawnościowego do szkół pożarniczych
 • dla uczniów tej klasy zostanie zorganizowany specjalistyczny  obóz szkoleniowy
 
 
strzalki090KLASA POLITECHNICZNA O UKIERUNKOWANIU BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGOimages
 • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji : język polski, język angielski, matematyka,geografia
 • klasa powstała w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Nakle oraz Szkołą  Jazdy "Jowisz"
 • przygotowuje do studiów na kierunkach technicznych
 • program nauczania zostanie wzbogacony o zajęcia z teoretycznej części kursu prawa jazdy kategorii B
 • program nauczania uzupełniony został o elementy prewencji , organizacji ruchu drogowego i elementy prawa (m.in. odpowiedzialność karna nieletnich)
 • część praktyczna kursu prawa jazdy realizowana będzie (dla chętnych) po obniżonych kosztach (mniej o 30% obecnej ceny)
 • dla chętnych uczniów koło matematyczne z wykładowym językiem angielskim
 • zajęcia uzupełniające prowadzone będą także przez policjantów KPP w Nakle nad Notecią
 • uczniowie będą mieli możliwość udziału w zajęciach w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą realizowane 
w zespołach międzyklasowych od II klasy.
Do wyboru : matematyka, język polski, biologia, chemia lub   fizyka, geografia,
historia lub wos.
 
 
 
 
 
We wtorek odbyła się kolejna lekcja geografii w terenie. Ty razem dotyczyła rzeki Gąsawki. Uczniowie dokonywali pomiarów prędkości rzeki w nurcie i  głebokości dna.
Po powrocie do klasy w ramach cwiczeń kameralnych wykonali przekrój mokry koryta Gąsawki i obliczyli przepływ.
Ćwiczenia terenowe pozwoliły dokładniej poznać jeden z ważnych elementów naszego krajobrazu -rzekę Gąsawkę.
View the embedded image gallery online at:
http://www.lo.szubin.net/#sigFreeIdf69fe4647d