Już drugi rok w naszej szkole w  kontynuujemy metodę nauczania odwróconej lekcji.
Metoda ta została zainicjowana w naszej szkole w ramach międzynarodowego projektu: ReversedRolesat School: FlippedClassroom and Learning Through Teaching. 
Przed lekcją uczniowie są już do niej merytorycznie przygotowani a podczas zajęć wdrażają posiadaną wiedzę w praktycznych działaniach: tym razem uczniowie szkolili się w technice mikroskopowania.
 
 Lidia Leciejewska