Uczniowie klasy IIa i l Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie na fakultecie biologicznym po raz pierwszy indywidualnie przeprowadzali doświadczenie biologiczne. Problemem badawczym było: "Wpływ 3% roztworu soli kuchennej na komórki skórki cebuli". 
Doświadczenie uczniowie przeprowadzają po lekcjach, do dyspozycji mają sprzęty badawcze i zaplecze biologiczne. Jako pierwsi wystartowali: Bartek i Michał. Wynik doświadczenia widoczny jest na zdjęciach: Zaszedł proces plazmolizy.
Jako wnikliwi badacze i obserwatorzy uchwycili pod mikroskopem i sfotografowali 3 fazy plazmolizy: kątową, wklęsłą i wypukłą.
 
doświadczenie