Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

( Dz.U. z 2012 r. Poz.1282 ze zm.) opłata skarbowa od legalizacji dokumentu wynosi 26 zł ,

natomiast opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu wynosi 9 zł.

wniosek o wydanie duplikatu

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku na potrzeby I LO

pobierz dokument