REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogiczne wśród rodziców.

2 .Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

a) uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,

 b) nauczyciele i pracownicy szkoły,

c) inne osoby – tylko w czytelni.

3. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły, który

a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność,

b) zatrudnia, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, wykwalifikowaną kadrę, powierza jednemu nauczycielowi obowiązek kierowania biblioteką,

c) zatwierdza regulamin biblioteki i zapewnia realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych biblioteki,

d) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów biblioteki,

e) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika.

4. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) wydatki szkoły na działalność biblioteki,

b) zatwierdza plan pracy biblioteki,

c) projekt regulaminu biblioteki,

d) projekt innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

5. Nauczyciele i wychowawcy:

a ) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

b) współuczestniczą   w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

c) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

d) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszajądotyczące gromadzenia zbiorów, udzielaj ą pomocy w selekcji zbiorów,

e) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj23
Wczoraj66
Tydzień297
Miesiąc884
Wszystko139837

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42