§ 1.

Kształt Samorządu
 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie.
 2. Głównymi organami samorządu są: Rada Uczniów, Zarząd Samorządu, Przewodniczący Samorządu.

§ 2.

Rada Uczniów
 1. Radę Uczniów tworzą przewodniczący samorządów klasowych wszystkich klas
 2. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (nie dotyczy § 2 pkt 5 i § 10 pkt 1).
 3. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.
 4. Rada Uczniów ma prawo odwołać Przewodniczącego Samorządu, jeżeli wotum nieufności wobec niego poprze przynajmniej 70% członków Rady Uczniów.
 5. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia i nie mogą być sprzecznie z aktualnymi przepisami.
 6. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 7. Rada Uczniów w uzasadnionych przypadkach (konflikt z Regulaminem Szkolnym lub prawem) może wystąpić o wytypowanie przez klasę nowego jej przedstawiciela.

§ 3.

Przewodniczący Samorządu
 1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
 2. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok szkolny. Jeden uczeń nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Samorządu dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Przewodniczący z uzasadnionych przyczyn może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji. W tym przypadku obowiązki Przewodniczącego obejmuje jego dotychczasowy zastępca do czasu zakończenia bieżącej kadencji.
 4. Przewodniczący Samorządu nie może być przewodniczącym samorządu klasowego.

§ 4.

Zarząd Samorządu
 1. Zarząd tworzą: Przewodniczący Samorządu, Zastępca przewodniczącego, Sekretarz
  i szefowie sekcji, działających w ramach Samorządu.
 2. Za pracę Zarządu odpowiada Przewodniczący.
 3. Przewodniczący zwołuje zebrania Zarządu, w których może uczestniczyć Opiekun Samorządu.
 4. O składzie Zarządu decydują wybory powszechne.
 5. Sekcje powołuje i odwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb.
 6. Członkiem sekcji może być każdy uczeń szkoły.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj20
Wczoraj51
Tydzień139
Miesiąc1294
Wszystko138443

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42