§ 5.

Zadania Samorządu
  1. Za działalność Samorządu Szkolnego odpowiada Zarząd Samorządu.
  2. W ramach realizacji swoich zadań Zarząd uprawniony jest do:

a)przedstawiania władzom szkolnym potrzeb i postulatów społeczności uczniowskiej oraz reprezentowania interesów uczniów,

b)wydawania opinii w sprawie WSO i SPW,

c)wydawania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

d)opiniowania i zgłaszania uczniów do wyróżnień,

e)przedstawiania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela, o ile Dyrektor Szkoły wystąpi z takim wnioskiem,

f)apeli i innych imprez szkolnych,

g)rozstrzyganie konfliktów na drodze uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel,
a w szczególnych przypadkach korzystania z pomocy Opiekuna Samorządu lub Dyrektora Szkoły,

h)inspirowania uczniów do działań na rzecz szkoły i środowiska,

i)pozyskiwania, w miarę możliwości, środków finansowych i dysponowania nimi w porozumieniu z Opiekunem Samorządu (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

  1. Władze szkolne są zobowiązane do udostępnienia jednej gabloty na korytarzu szkolnym na potrzeby Samorządu.
  2. Plan pracy Samorządu tworzy Zarząd i przedstawia Radzie Uczniów do zatwierdzenia.
  3. Plan pracy Samorządu i sprawozdanie z jego realizacji przedstawia Przewodniczący lub Opiekun na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Wczoraj68
Tydzień253
Miesiąc1408
Wszystko138557

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42