§ 6a.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia

  1. Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się z końcem kwietnia lub początkiem maja.
  1. Kadencja Rzecznika trwa 2 lub 3 lata.
  2. Rzecznik wybierany jest w sposób powszechny i tajny spośród kandydatów zgłoszonych przez klasy.
  3. Wybory na Rzecznika przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Przewodniczącego Samorządu, która przygotowuje karty do głosowania.
  4. Rzecznik Praw Ucznia:

a)uczestniczy w posiedzeniach klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, na której zgłasza wnioski przyjęte od uczniów dotyczące zmian ich oceny z zachowania

b)przestrzega zasady tajemnicy obrad

c)chroni interesy uczniów i strzeże poszanowania ich praw

d)zbiera wnioski uczniów z propozycjami zmian w ustawach szkoły
i przedstawia je na najbliższym klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej

§ 7.

Opiekun Samorządu
  1. Opiekuna (opiekunów) Samorządu powołuje Dyrektor szkoły (za zgodą osoby zainteresowanej).
  2. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
  3. W sytuacjach wyjątkowych Opiekun jako jedyny ma prawo do zwalniania z zajęć lekcyjnych uczniów do pracy w Samorządzie.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Wczoraj68
Tydzień253
Miesiąc1408
Wszystko138557

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42