§ 8.

Zebrania Rady Uczniów
  1. Zebranie Rady Uczniów zwołuje Przewodniczący w przypadku wystąpienia takowej potrzeby.
  2. Na wniosek co najmniej 50% członków Rady Uczniów Przewodniczący ma obowiązek zwołać zebranie Rady Uczniów w możliwym najszybszym terminie.
  3. O zwołaniu zebrania Rady Uczniów odrębnie zawiadamia się Opiekuna.
  4. Zebranie Rady Uczniów prowadzi Przewodniczący.
  5. Z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Uczniów mogą wziąć udział:

a)Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor

b)Opiekun

c)Osoby zaproszone na posiedzenie.

a)termin i miejsce zebrania,

b)stwierdzenie prawomocności zebrania,

c)listę uczniów,

d)przyjęty porządek obrad,

e)treść podjętych uchwał,

f)podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

  1. Zebrania, na których podejmowane są uchwały muszą być protokołowane. Protokół powinien zawierać:

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Wczoraj68
Tydzień253
Miesiąc1408
Wszystko138557

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42