W grudniu 2011 r. w naszej szkole odbyła się ewaluacja zewnętrzna w zakresie :

"efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły"

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełnienia przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Nasza szkoła w każdym z badanych wymagań otrzymała
 poziom bardzo wysoki A i poziom wysoki B.
 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej:

Obszar : Efekty

Wymagania :

1. Analizuje się wyniki sprawdzianu , egazminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego - B
2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - B
3.Uczniowie są aktywni - A
4.Respektowane są normy społeczne - A
 
Treść raportu

 

 Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.