paw s1

Matematyka 

Ewa Mieczkowska-Szczekot

Język polski

Beata Kaźmierczak

Katarzyna Walkiewicz

Język angielski

Ewelina Kapsa
Magdalena Piekarska

Biologia/Przyroda 

Lidia Leciejewska

Język niemiecki

Aurelia Kasprzak

Bernadeta Kowalska

Chemia

Arleta Marchlewska

Fizyka
Jarosław Kobusiński

Historia
Beata Łukaszewska

Informatyka i technologia informacyjna

Maciej Kozerewicz

Geografia

Bernadeta Kowalska

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Beata Łukaszewska

Religia

ks. Szymon Lewandowski

Wychowanie fizyczne

Małgorzata Bielska - Pingot

Wiedza o społeczeństwie

Beata Łukaszewska

Przedsiębiorczość

Arleta Marchlewska

Ratownictwo medyczne

Beata Łukaszewska

Samoobrona i techniki interwencji

Jarosław Kobusiński

Wychowanie do życia w rodzinie

Lidia Leciejewska

Pedagog szkolny

Elżbieta Kłosowska-Hilscher

Wiedza o kulturze

Beata Kaźmierczak

Biblioteka

Arleta Marchlewska

Beata Kaźmierczak

Teatr Meandry

Arleta Jagodzińska

Rewalidacja

Danuta Bartkowiak