bannerpusty kopia

Liceum Ogólnokształcące w Szubinie powstało w 1992 roku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Szubinie. Do pierwszego oddziału przyjęto 32 uczniów. W roku szkolnym 1993/94 przyjęto młodzież do dwóch nowych oddziałów. Podobnie było w roku następnym. Od roku 1995/96 liceum zostało przeniesione do budynku przy ulicy Kcyńskiej i od tej pory działa jako samodzielna szkoła. W tym samym roku szkolnym odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Od tego czasu nasza szkoła prężnie się rozwija. Od wiosny 2000 w szkole działa z inicjatywy pana Mariusza Zielińskiego Teatr "MEANDRY", a jesienią tego samego roku powstał Klub Europejski "EUROUMBRELLA". Inicjatorką powstania tego klubu jest pani profesor Bernadeta Kowalska.

Jesteśmy niewielką szkołą, w której obecnie jest 8 oddziałów,do których uczęszcza 253 uczniów.

Od początku istnienia liceum jej dyrektorem był  współzałożyciel szkoły , pan Stanisław Głowacki, który przeszedł na emeryturę w 2015 r. Od tego momentu funkcję dyrektora szkoły pełni pani Elżbieta Kłosowska-Hilscher.

W 2007 roku z okazji 15- lecia istnienia szkoła otrzymała imię Stanisława  Wyspiańskiego.

100 3913