Tematem projektu realizowanego przez naszą szkołę wspólnie z Grecją, Turcją i Włochami jest

EUROTEENS EXPLORE THE RICHNESS OF CULTURES-E-JOURNAL

     E-twinning to współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów  elektronicznych w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie wykorzystują Internet,  poszerzając wiedzę o różnorodnych kulturach europejskich i rozwijając umiejętności językowe.
     Projekt, realizowany od grudnia 2013 roku ma na celu prowadzenie czasopisma elektronicznego, w którym uczniowie wszystkich parnerskich krajów umieszczają artykuły o życiu szkoły i społeczności lokalnej. Prezentują swoje zainteresowania oraz wyniki dziennikarskich poszukiwań narodowej tożsamości pisząc o lokalnej historii i topografii terenu.
      Praca nad projektem potrwają do końca maja. W lutym uczniowie naszej szkoły prezentowali na platformie Twinspace najpiękniejsze polskie krajobrazy. Praca w marcu poświęcona będzie Szubinowi, jego historii i zabytkom.
      Obecny projekt jest drugim projektem realizowanym przez szkołę na platformie.
                                                                                                                 M. Piekarska
obejrzyj projekt!