nowyDawid RzeskiDrz
 
 
Absolwent roku 2003
 
Wychowanek pani prof. Lidii Leciejewskiej, uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym.
Jako uczeń liceum angażował się w działalność w Szkolnym Klubie Europejskim „Euroumbrella”.
Podczas nauki w liceum zdobywał wybitne osiągnięcia w nauce, dzięki temu  w latach 2000-2003 był Stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
W latach 2000-2002 był Młodzieżowym Starostą Powiatu Nakielskiego. 
 
 
Naukę kontynuował w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawa.
Bronił się w Katedrze Prawa Administracyjnego z zakresu analizy dotyczącej ustroju samorządu terytorialnego.
Następnym krokiem w jego edukacji było ukończenie studiów podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej. 
W 2010 roku rozpoczął aplikację radcowską w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu radcowskiego złożył ślubowanie na radcę prawnego. 
W czasie studiów podjął swoją pierwszą pracę jako asystent Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i prowadził biuro senatorskie w Nakle nad Notecią i w Szubinie. 
Jego kariera prężnie się rozwijała i w roku 2011 został powołany na kierownicze stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.
 
Obecnie prowadzi swoją własną Kancelarię Radcy Prawnego Dawid Rzeski umiejscowioną w Szubinie i świadczy usługę prawną na terenie całego kraju. 
RzeskiD
 
strona kancelarii
 
Jego pasją jest działalność społeczna. W roku 2006 uzyskał mandat radnego Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, a w roku 2014 mandat radnego Rady Miejskiej w Szubinie. 
„Moim marzeniem była praca w zawodzie prawnika. Dziś mogę realizować swoje pasje zawodowe i dzięki temu czuję się szczęśliwy. Receptą na osiągnięcie sukcesu jest upór i determinacja w dążeniu do obranego celu. Licealistom życzę konsekwencji w działaniu i spełniania marzeń osobistych, realizacji najśmielszych planów.”
Poza pracą swój czas wolny spędza na wędrówkach górskich, kajakarstwie, jeździe na rowerze i turystyce. 
Tekst :Aneta Umińska i Weronika Rukiewicz