TubackaMMARTA TUBACKA
(PRUSZAK)
 
 
 
ABSOLWENTKA ROKU 1999
Marta Tubacka do naszego liceum uczęszczała w latach 1996-1999 na profil biologiczno-chemiczny.
Naukę kontynuowała   na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 2002 roku uzyskała tytuł licencjata i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, a dwa lata później cieszyła się tytułem magistra pielęgniarstwa.
Przeszła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz kurs pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.
Pracowała w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu i Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Obecnie pracuje w Leeds Teaching Hospitals na oddziale Cardiac ICU and HDU, czyli intensywnej opieki po operacjach kardiochirurgicznych.
 
Swego czasu została poproszona, aby przedstawić w naszej szkole prezentację pt.: "Transplantacja narządów-oświadczenie woli".
 
tubackaM1
 
Kilkakrotnie brała czynny udział w Gdańskich Spotkaniach Kardiochirurgicznych jako współautor prezentacji.
 
Na pytanie co osiągnęła, odpowiada:
 
 ,,Przede wszystkim: 2 wspaniałe córki, a zawodowo chyba jeszcze wszystko przede mną."
 
 
TEKST: Agata Żychowska