Poczet sztandarowy :

Nicole Strzępek

Julia Fojuciak

Mateusz Czubaj

 

poczet