Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
DOTYCZY: Oferty cenowej na dostawę środków czystości i chemii gospodarczej dla I Liceum
Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego ul. Kcyńska 1 ,89-200 w Szubinie.
 
ZAMAWIAJĄCY : I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego ul. Kcyńska 1 ,89-200 Szubin
 
WYBRANA OFERTA :
Firma Król  Wieslawa Król ul. Jana Pawła II 38,89-200 Szubin
 
UZASADNIENIE:
Oferta Firmy Król Wieslawa Król ul.Jana Pawła II, 89-200 Szubin przedstawiła jedyną ofertę oraz cenę, która mieściła się w szacunkowym wniosku o wszczęcie procedur.